Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

obowiązująca od dnia 6 lipca 2018 roku

 

Podstawowe cele Polityki prywatności 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.pok-ter.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez "POK - TER" Z.P.H.U. Tapicerstwo Samochodowe Janusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik, NIP: 8131931275, REGON: 690055452 zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zwaną dalej „POK-TER”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez POK-TER towary i usługi.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. POK-TER nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest "POK - TER" Z.P.H.U. Tapicerstwo Samochodowe Janusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@pok-ter.pl.

 

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. W momencie otworzenia strony Serwisu Użytkownik otrzymuje zapytanie, czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji. Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 5. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez POK-TER towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie wymagane w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie organizowanym w ramach Serwisu.

 

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań POK-TER wobec Użytkownika.
 3. Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
 6. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez POK-TER zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień. 
 7. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.
 9. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. szukając danych o położeniu naszych Salonów firmowych lub partnerów w pierwszej kolejności zostaną wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika.
 10. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane 
  z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru lub samo zamówienie. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 

Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
  • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis POK-TER oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez POK-TER, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

 

Pliki cookies zamieszczane przez Serwis POK-TER oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

session

Sesyjne, własne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji

rodo

Trwałe, własne

Sprawdza akceptację zgody na przechowywanie plików cookies.

1 rok

cookie

Trwałe, własne

Plik cookie zapamiętujący wybrany model
i markę samochodu.

1 rok

SL_C_23361dd035530_KEY

Trwałe, własne

Plik służący do personalizacji reklam.

2 lata

f0189af6a441d172941a963928bbc6026a22486d1530868409405

Sesyjne, własne

Plik służący do personalizacji reklam.

Do końca sesji

 

 

Pliki cookies umieszczane na stronie POK-TER przez podmioty trzecie oraz cele, do których są wykorzystywane:

GOOGLE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

pref

Trwałe

Pomaga personalizować reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

id

Trwałe

Używane do celów reklamowych poza stronami Google pochodzący z domeny doubleclick.net

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

drt_, flc

Trwałe

Ciasteczka serwera reklam .googleads.g.doubleclick.net. Zbierają informacje o działaniach użytkownika po kliknięciu w reklamę Google Adwords oraz przekazują z powrotem informacje
o konwersjach.

6 miesięcy

dsid

Trwałe

Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania
i przypisywania reklam internetowych
w witrynach internetowych nienależących do Google.

2 tygodnie

ide

Trwałe

Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania
i przypisywania reklam internetowych
w witrynach internetowych nienależących do Google.

25 dni

test_cookie

Trwałe

Plik sprawdzający zgodę na zapis plików cookies.

15 min

1P_JAR

Trwałe

 

Pliki cookies służące do zbierania statystyk witryn i śledzenia współczynników konwersji.

1 miesiąc

consent

Trwałe

Plik identyfikujący akceptację plików cookies przez użytkownika.

2 lata

dv

Trwałe

 

Pliki cookies służące do zbierania statystyk witryn i śledzenia współczynników konwersji.

10 minut

cfduid

Trwałe

Cookie bezpieczeństwa firmy Cloud Flare. Zabezpiecza stronę przed atakiem na podstawie adresu IP odwiedzającego stronę.

1 rok

utma

Trwałe

Plik cookie śledzi ilość odwiedziny witryny internetowej i kiedy nastąpiła ostatnia wizyta.

2 lata

utmb

Trwałe

Plik mierzy ilość czasu jaką spędza odwiedzający witrynę.

30 minut

utmc

Sesyjne

Plik mierzy ilość czasu jaką spędza odwiedzający witrynę.

Do końca sesji

utmt

Trwałe

Plik służący do ograniczenia szybkości żądania usługi - ograniczając gromadzenie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu.

10 minut

utmv

Sesyjne

Plik służący do obsługi reportów specjalnych Google Analytics.

Do końca sesji

utmz

Trwałe

Cookie śledzące skąd przybył użytkownik,
z jakiej wyszukiwarki korzysta, z jakiego słowa kluczowego wszedł na stronę i jaka jest jego lokalizacja.

6 miesięcy

aid

Trwałe

Plik cookie używany do wyświetlania bardziej trafnych reklam w innych usługach Google.

2 lata

sid, hsid

Trwałe

Pliki te zawierają cyfrowo podpisane
i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania. Połączenie tych dwóch plików pozwala nam blokować różne ataki, np. próby przechwycenia treści z formularzy wypełnianych na stronach internetowych.

2 lata

sidcc

Trwałe

Plik cookie bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.

6 miesięcy

otz

Trwałe

Plik cookie Google Analytics używany do informacji o ruchu w witrynie.

2 miesiące

ogpc

Trwałe

 

Te pliki cookie są wykorzystywane przez Google do przechowywania preferencji
i informacji o użytkowniku za każdym razem, gdy odwiedzają strony internetowe zawierające mapy geograficzne Map Google.

1 miesiąc

 

YOUTUBE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

_ga

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

2 lata

_gid

Trwałe

Używane do rozróżniania użytkowników.

24 godziny

_gat

Trwałe

Używana do ustalania przepustowości współczynnika zapytań

1 minuta

amp_token

Trwałe

Zawiera token który może być wykorzystane do odzyskania ID klienta z usługi „AMP Client ID”.

Od 30 sekund do 1 roku

pref

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

10 lat (od ostatniej aktualizacji)

visitor_info1_Live

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.

8 miesięcy (od ostatniej aktualizacji)

use_Hitbox

Sesyjne

Ten plik cookie jest używany przez serwis Youtube do przechowywania preferencji użytkownika na stronach zawierających treści wideo.

Do końca sesji

ysc

Sesyjne

Ten cookie jest umieszczony na stronach z osadzonym video z YouTube

Do końca sesji

 

 

GOOGLE MAPS 

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

pref

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

nid

Trwałe

Przechowuje preferencje użytkownika i informacje podczas przeglądania strony treści z Map Google.

6 miesięcy

apisid

Trwałe

Ten plik cookie jest używany przez serwis Google do przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku istotnych dla działania Map Google.

2 lata

sapisid

Trwałe

Plik używany przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji o mapach Google.

6 miesięcy

ssid

Trwałe

Używany przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji o mapach Google

2 lata

 

FACEBOOK

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

datr

Trwałe

Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

c_user

Trwałe

Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu

3 miesiące

dpr

Trwałe

Cookies kontrolujący przyciski "Obserwuj nas na Facebooku" i "Lubię to".

3 miesiące

fr

Trwałe

Plik umożliwia rozpoznawanie podejrzanych prób logowania, a tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom. Na przykład używany jest do sygnalizowania nieudanych prób logowania lub tworzenia wielu kont służących do rozsyłania spamu

3 miesiące

pl

Trwałe

Plik służący do obsługi reklam.

3 miesiące

sb

Trwałe

Ciasteczko, które służące do obsługi przycisków "Obserwuj nas na Facebooku" i "Lubię to", zbiera także ustawienia językowe i umożliwia udostępnienie strony.

2 lata

spin

Trwałe

Plik służący do obsługi reklam.

1 dzień

wd

Trwałe

Ciasteczko zapisujące rozmiar okna przeglądarki internetowej.

2 tygodnie

xs

Trwałe

Plik przechowujący numer sesji.

3 miesiące

 

EDRONE

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

ccid

Trwałe

Plik cookie, który w razie możliwości zapisuje adres e-mail zalogowanego użytkownika, w celu przyszłej jego identyfikacji w przyszłości na innych stronach.

100 lat

e_dv

Trwałe

Plik cookie zapisujący datę ostatnich odwiedzin strony.

3 miesiące

awselb

Sesyjne

Cookie funkcjonalne Amazon Web Services Elastic Load Balancing służący do routingu żądania klienta na serwerze.

Do końca sesji

 

SMARTLOOK

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

smartlookCookie

Sesyjne

Używane do rozróżniania użytkowników

Do końca sesji

 

 

TAWK

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

cfduid

Trwałe

Cookie bezpieczeństwa firmy Cloud Flare. Zabezpiecza stronę przed atakiem na podstawie adresu IP odwiedzającego stronę.

1 rok

tawkUUID

Trwałe

Cookie identyfikujące użytkownika usługi pomocy zdalnej tawk.to

6 miesięcy

ss

Sesyjne

Cookie identyfikujące użytkownika usługi pomocy zdalnej tawk.to

Do końca sesji

tawkconnectionTime

Sesyjne

Plik służący do pomiaru czasu połączenia zdalnej pomocy.

Do końca sesji.

tawkcookie

Trwałe

Cookie identyfikujące użytkownika usługi pomocy zdalnej tawk.to

Od minuty do 2 la

 

Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

FACEBOOK

POK-TER umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski "Lubię to" i "Udostępnij" powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku "Lubię to" lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod sąsiednimi linkami.

Polityka prywatności FACEBOOK Zasady wykorzystywania danych

YOUTUBE

POK-TER osadza na stronach swojego Serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z polityką prywatności Youtube, która jest dostępna pod sąsiednim linkiem.

Polityka prywatności YOUTUBE

OPINEO

POK-TER umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów na Opineo, które są powiązane z serwisem Opineo. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Opineo. Dodając wpis, Użytkownik loguje się w serwisie Opineo, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Opineo. Z polityką prywatności można zapoznać się pod sąsiednim linkiem.

Polityka prywatności OPINEO

 

 1. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 3. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 6. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 

INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje internetowe"
 3. "Blokuj wszystkie cookies"

Więcej informacji - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
 2. "Ustawienia"
 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Więcej informacji - Chrome

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje"
 3. "Prywatność"
 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Firefox

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

 1. "Ustawienia"
 2. "Preferencje"
 3. "Zaawansowane"
 4. "Ciasteczka"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Opera

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
 2. "Preferencje"
 3. "Prywatność"
 4. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

 

 

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez POK-TER przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników POK-TER, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez POK-TER, jako administratora danych.

 

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: "POK - TER" Z.P.H.U. Tapicerstwo Samochodowe Janusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik,  biuro@pok-ter.pl.

Na adres: "POK - TER" Z.P.H.U. Tapicerstwo Samochodowe Janusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik, biuro@pok-ter.pl, Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie POK-TER przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.